top of page

Acerca de

77.jpg

Hakkımızda

Dionysus Yayınları, İstanbul ve Londra merkezli bağımsız, butik bir yayınevidir. Yayınevimiz başta roman/ öykü türünde olmak üzere, biyografi ve çocuk kitapları ve akademik kitaplar yayımlamaktadır.

Dionysus, tarafından yayımlanan kitaplar British Library, The Bodleian Library Oxford University, the Cambridge University Library, National Library of Scotland, National Library of Wales ve Trinity College Dublin kütüphaneleri tarafından indekslenmektedir. 

Dionysus’ta kitap dosyalarınızın yayımlanma süreci şu şekilde olmaktadır:

  • Çalışmanızın tamamını veya bir bölümünü, kitabın ne hakkında olduğuna ilişkin bir ön yazısıyla birlikte dionysusyayinlari@gmail.com göndermeniz gerekmektedir.

  • Dosyanız, isimsiz olarak iki farklı editör tarafından incelenecek ve yayımlanmaya değer olup olmadığına karar verilecektir.

  • Dosyanızın incelenme süreci maksimum iki aydır. İki ayın sonunda yayınevi editör raporları doğrultusunda sizinle temasa geçecektir.

  • Olumlu editör raporlarının ardından kitabın yayımlanma süreci başlayacaktır.

  • Dionysus, kitabın yayıma hazırlık sürecinin her aşamasında yazarlarla birlikte hareket etmekte; yazarları editörlük, düzeltme, dizayn, kapak tasarımı, kitabın yayınlanması, dağıtılması ve sosyal medyada duyurulması konusunda bilgilendirmektedir.

  • Dionysus, yapılan telif sözleşmesi gereğince yazarlarına telif ücreti ödemektedir.

 

Kategoriler,

Roman/ öykü

Dionysus; öykü, roman türündeki edebi eserlerin yayımlanması ve geniş okuyucu kitleleriyle buluşturulması konusunda yazarlara her türlü editörlük desteğini sunmaktadır.

Biyografi Kitapları:

Biyografi, genel hatlarıyla tanınmış bir kişinin hayatını ortaya koyan yazı türüdür. Biyografiye konu olan kişi iş yaşamı, spor, siyaset, edebiyat ya da başka herhangi bir sektörde yaptıkları ve alanına kattığı değerlerle tanınmış bir kişi olabilir. Her insanın hayatında diğer insanlardan ayrılan belli başlı özellikler bulunmaktadır. Dolayısıyla biyografi türü sadece ünlü insanlar için kullanılmaz, bu anlamıyla tarihe bir not düşmek, geleceğe yazılı bir miras bırakmak manası taşır.

Son yıllarda özellikle edebiyat ve akademi alanlarındaki gelişmeler sıradan insanı tarihin bir öznesi haline getirmiştir.  Dolayısıyla bireylerin hayatlarından yola çıkarak yaşadıkları toplumların geçirdikleri dönüşümleri ve değişimleri değerlendirmek mümkündür; çünkü her bir birey toplumu oluşturan ve dönüştüren çarkın bir dişlisini oluşturmaktadır. Kişinin kendine özgü tarihinin anlatılması bir bakıma yaşadığı toplumun daha iyi anlaşılmasına da ışık tutacaktır.

Çocuk ve Gençlik Kitapları

Oyunlar ve oyuncaklar çocuklar için hayatın provası gibidir. Bu yüzden Montaigne oyunu, çocukların en gerçek uğraşıları olarak tanımlamıştır. Çocuk kitapları ise çocukların zihinsel ve yaratıcı özelliklerinin gelişmesinde son derece önemli bir yer tutar; ancak çocuklara ve gençlere seslenen yapıtlar ortaya koymak sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü bu kitapların çocuk ve gençlerin yaşlarına, duygu durumlarına, psikolojik bütünlüklerine uygun bir dille kaleme alınmaları gerekmektedir.

Dionysus, çocuklara ve gençlere yönelik yayımladığı kitaplarda onların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini dikkate alan hayal gücü ve yaratıcılıklarını sınırlamayan eserlere yer vermekte yazarları bu konuda teşvik etmektedir.

Akademik Kitaplar:

Dionysus, akademik çalışmaların kitap haline getirilmesini deneyimli editör kadrosuyla desteklemekte, özellikle genç akademisyenlerin orijinal araştırma ve makale derlemelerinin, tez çalışmalarının okuyucuyla buluşmasına aracılık etmektedir. Press Dionysus’un bu konudaki mottosu; “akademik çalışmalar akademik dünyayla sınırlı kalmamalı!”dır.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

İLETİŞİM

Thanks for submitting!
bottom of page